Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności.

 Szanowni Państwo

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie innowacyjnej technologii odzysku szkła z bezpiecznych szyb klejonych.

Treść zapytania

Wzór oferty

Kontakt: biuro@wastech-recycling.pl

Written by Robert Gazarkiewicz