pasek_B2B

Projekt polegał na stworzeniu i wdrożeniu innowacyjnego systemu klasy B2B integrującego i automatyzującego procesy przedsiębiorstwa zajmującego się zagospodarowaniem odpadów.

Działanie zrealizowane dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Wastech recycling sp. z o.o.

Projekt: UDA-POIG.08.02.00-14-251/12-00

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)

działanie numer 8.2. „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Skorzystaj z systemu

Kontakt: Michał Kmiński tel. 531 626 370

Written by Robert Gazarkiewicz