Zielone Światło to projekt szkoleniowy współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedsiębiorcy uczestniczący w projekcie mieli możliwość otrzymać:

  • wiedzę na temat aktualnych wymagań z tytułu Ochrony Środowiska,
  • szkolenie z zakresu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
  • wiedzy jak prawidłowo obliczać, minimalizować i wnosić opłaty  z tytułu korzystania ze środowiska, opłat depozytowych i opłat produktowych.
  • pomoc przy określeniu zakresu koniecznych zgłoszeń, zezwoleń i zgód związanych z ochroną środowiska w związku z prowadzoną działalnością,
  • pomoc przy opracowaniu planu minimalizowania ryzyka finansowego z tytułu ochrony środowiska
  • pomocy przy prawidłowej organizacji gospodarki odpadami (np. segregowanie, odbiór i recykling opakowań, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów).

pasek_ZS

Written by Robert Gazarkiewicz