Zgodnie z nowelizacją ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji każdy wprowadzający pojazdy ma obowiązek zapewnienia sieci zbierania zużytych pojazdów z rynku.

Proponujemy podpisanie umowy z istniejącą siecią zbierania pojazdów. W ramach umowy oferujemy zapewnienie sieci, uzyskanie dla wprowadzającego numeru rejestrowego oraz wykonanie sprawozdania rocznego o ilości wprowadzonych na rynek pojazdów.

Written by Robert Gazarkiewicz