Organizujemy szkolenia indywidualne lub grupowe z zakresu ochrony środowiska .

Tematy:

• wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,

• wypełnianie dokumentacji sprawozdawczej,

• gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie

• opłata produktowa

• inne – według potrzeb Klienta.