Kompleksowe zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie poprzez:

• Realizacja obowiązków sprawozdawczo –informacyjnych do Urzędów, wymaganych w związku prowadzoną działalnością,

• Monitorowanie realizacji obowiązków środowiskowych przedsiębiorstwa,

• Doradztwo w zakresie minimalizacji kosztów związanych z ochroną środowiska,

• Stałą obsługę prawno –techniczno -konsultacyjną tzw. outsourcing środowiskowy,

• Konsultacje techniczne, prawne, ekonomiczne z zakresu ochrony środowiska,

• Weryfikacje dokumentacji Państwa firmy pod kątem spełnienia wymagań Prawa Ochrony Środowiska.

• Opracowywanie przeglądów środowiskowych,

• Monitorowanie zmian prawnych z zakresu ochrony środowiska indywidualnie pod kątem danego przedsiębiorstwa

• Reprezentowanie Przedsiębiorstwa w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej,

• Reprezentowanie Przedsiębiorstwa podczas kontroli organów inspekcyjnych,