Audyt środowiskowy z pewnością pomoże przedsiębiorcom odnaleźć się w obowiązującym gąszczu przepisów. Dzięki audytowi środowiskowemu przedsiębiorca dowie się przede wszystkim, czy posiada dla swojej działalności wszystkie konieczne zezwolenia, zgłoszenia i zgody związane z ochroną środowiska i czy prawidłowo wnosi opłaty należne z tego tytułu. Co jednak znacznie istotniejsze, audyt wykaże, jak Przedsiębiorstwo radzi sobie z rozmaitymi aspektami wpływu na środowisko.

Zgodnie z Państwa potrzebami przeprowadzamy audyty ogólne lub z wybranego, problematycznego dla Państwa zakresu:

• AUDYT ŚRODOWISKOWY- KOMPLEKSOWY

Kompleksowy przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska m.in.: gospodarki odpadami, emisji, poboru wód, ścieków, korzystania ze środowiska, obowiązków wprowadzających oraz sprzedających opakowania, sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie i akumulatory, magazynujących preparaty chemiczne.

W ramach audytu weryfikujemy potrzebę uzyskania stosownych pozwoleń , decyzji, składania raportów, prowadzenie ewidencji , określamy zakres wymaganej sprawozdawczości.

• AUDYT GOSPODARKI ODPADAMI

Sprawdzenie obowiązków przedsiębiorstwa pod kątem gospodarki odpadami. Weryfikujemy potrzeby posiadania decyzji z zakresu wytwarzania czy zbierania odpadów. Pomagamy przy prawidłowej klasyfikacji wytwarzanych odpadów, oraz przeprowadzamy weryfikację prowadzonej ewidencji, sprawozdawczości, bezpiecznego magazynowania posiadanych odpadów.

Audyt ma na celu zaprowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami oraz zminimalizowanie kosztów związanych z gospodarką odpadami w Przedsiębiorstwie.

• AUDYT OPŁATY ŚRODOWISKOWE -EMISJA

Sprawdzenie obowiązków przedsiębiorstwa pod kątem wprowadzania gazów i pyłów do środowiska. Weryfikujemy składane sprawozdania z zakresu emisji zorganizowanej (np. kotły, samochody) oraz emisji niezorganizowanej (np. malowanie, lakierowanie, spawanie), pozwolenia emisyjne, raportowanie do KOBIZE. Audyt pozwala uniknąć kar oraz kosztów związanych z brakiem oraz z błędnym składaniem sprawozdań z zakresu emisji .