Każde przedsiębiorstwo ma obowiązki wynikające z ochrony środowiska. Mnogość aktów prawnych, ciągła ich aktualizacja oraz różne interpretacje przepisów często stanowią barierę dla wypełniania wymaganych ustawowo obowiązków w konsekwencji narażając Przedsiębiorstwo na kary finansowe związane z brakiem lub nieprawidłowym wypełnianiem obowiązków.
Mając na uwadze problemy z tym związane pragniemy zaproponować Państwu współpracę z zakresu doradztwa środowiskowego.
Oferujemy profesjonalną pomoc w prowadzeniu pełnej dokumentacji dla każdego Przedsiębiorstwa, pozwalającej wywiązać się z obowiązków, wynikających z polskiego prawa oraz unijnych dyrektyw.

W ramach współpracy oferujemy:


Profesjonalnie poprowadzimy Państwa przez procedury w zakresie ochrony środowiska: