W ramach prac badawczych B+R  opracowana została innowacyjna technologia odzysku szkła z bezpiecznych szyb klejonych.

W opracowanej technologii odzyskujemy szkło…

Read more
Praca Handlowiec

KOBIZE – Raport

Dnia 28 lutego mija termin sporządzenia i złożenia raportu za rok poprzedni do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych…

Read more

TV Wastech

TV Wastech

Read more
klaster kluczowy

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować wszystkich, że Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu którego członkiem jest Wastech recycling sp….

Read more
Praca Handlowiec

OPIS STANOWISKA:

  • Pozyskiwanie i obsługa zamówień
  • Budowanie trwałych relacji biznesowych z Klientami,
  • Reprezentowanie Firmy podczas spotkań z Klientami,
  • Prowadzenie…
Read more
Szkolenia środowiskowe

Akademię Recyklingu stworzono dla potrzeb edukacji społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych działających w newralgicznym i specyficznym sektorze gospodarki tj sektorze…

Read more
Katalog odpadów

Nowy katalog odpadów – 20 stycznia zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie…

Read more
Ustawa szwo

USTAWA o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową

W styczniu rząd przyjął rozporządzenie wykonawcze do ustawy f-gazowej ( o substancjach zubożających warstwę…

Read more
Sprawizdania środowiskowe

Termin złożenia sprawozdań oraz uiszczenia opłaty środowiskowej mija 31 marca.

Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający…

Read more