Projekt został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, dzięki któremu przedsiębiorcy mogli skorzystać z usług doradczych w zakresie ochrony środowiska dofinansowanych w 70% ( w ramach pomocy de minimis ) ze środków Unii Europejskiej.

Projekt skierowany był wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Usługa z zakresu ochrony środowiska składała się z trzech etapów, w ramach których przeprowadzony został audyt środowiskowy przedsiębiorstwa, następnie przedsiębiorca otrzymał spis rekomendowanych działań oraz wsparcie doradcze przy wdrażaniu zaproponowanych aktywności.

W ostatnim etapie przedsiębiorca skorzystał z cyklu szkoleń na temat narzędzi

przydatnych podczas obliczania stopnia wykorzystania środowiska i wysokości opłat za korzystanie przy prowadzonej działalności gospodarczej.

pasek_KSU

Written by Robert Gazarkiewicz