WWW.WASTECH-RECYCLING.PL

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROBLEMÓW ŚRODOWISKOWYCH I ODPADOWYCH.

WASTECH RECYCLING

Zarządzanie ochroną środowiska – dajemy pewność i spokój.
Wastech recycling oferuje kompleksowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami przemysłowymi.

CZAS NA NOWOCZESNĄ GOSPODARKĘ ODPADAMI

Zbiórka i transport odpadów przemysłowych (w tym niebezpiecznych),
Kompleksowe zarządzanie odpadami dla przedsiębiorstw.
Sortowanie i recykling.
Odzysk surowców wtórnych.
Odzysk biologiczny i energetyczny.
Bezpieczne zagospodarowanie odpadów.

CZAS NA INTELIGENTNE WSPARCIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Dzięki naszej obsłudze problem nieznajomości aktów prawnych, ich ciągłe aktualizacje oraz ich prawidłowa interpretacja nie będą stanowiły już problemu.
Powierzenie dokumentacji i sprawozdawczości wyspecjalizowanej firmie to redukcja czasu poświęconego na zgłębianie zagadnień z zakresu ochrony środowiska oraz eliminacja kosztów związanych z karami bądź podwyższonymi opłatami środowiskowymi.

TROSKA O ŚRODOWISKO NATURALNE

Budowa skutecznego i efektywnego systemu gospodarki odpadami wymaga od władz samorządowych utworzenia długoterminowej strategii na poziomie regionów. Należy rozwinąć zbiórkę selektywną, recykling, odzysk (materiałowy, biologiczny lub energetyczny) oraz zdecydować jakiego rodzaju instalacje do przetwarzania odpadów najlepiej sprawdzą się na danym terenie.

POUFNOŚĆ W ZAKRESIE NISZCZENIA PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW

Dzięki naszemu doświadczeniu niszczymy produkty zakwestionowane przez jednostki celne, niszczymy produkty wycofane z obiegu, niszczymy dokumenty i materiały.
Powierz wykonanie niszczenia wyspecjalizowanej firmie, a problem odpadu nie będzie należał do ciebie, zostanie on zagospodarowany w ramach wykonanego zlecenia.

WASTECH RECYCLING TO UZNANY PARTNER

Firma Wastech recycling jest członkiem organizacji samorządu gospodarczego
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów (IRIOO)
Wastech recycling jest podmiotem uznanym i wpisanym do rejestru w GŁÓWNYM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Wystawiamy dokumenty zgodnie z Ustawą o Ochronie Środowiska oraz Ustawą o Odpadach
 

POZWOLENIA I DECYZJE
Współpracując z Wastech recycling macie Państwo pewność, że korzystacie z usług uznanego partnera posiadającego niezbedne zezwolenia.
 
 

W ramach współpracy otrzymujecie Państwo:
  • KPO - Kartę Przekaznia Odpadów.
  • Legalnie działającego Partnera posiadajacego własciwe zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami. 
  • Pewność prawidłowego zagospodarowania przekazanych odpadów.
  • Fachowe doradztwo.
  • Możliwość przystąpienia do programu kompleksowej obsługi przedsiębiorstwa.

WASTECH RECYCLING

CHCESZ MIEĆ PEWNOŚĆ PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA? Rozpocznij Współpracę z Nami.

Wastech recycling - Wastech recycling zagospodarowanie odpadów Warszawa oraz cała Polska. Niszczenie dokumentów produktów materiałów. Niszczenia Celne. Doradztwo środowiskowe.

Wastech recycling sp. z o.o. świadczy usługi polegające na zbieraniu odpadów, transporcie odpadów, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, gospodarowanie odpadami, zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ilości odpadów, ograniczanie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko, zapewnianie odzysku zgodnego z zasadami ochrony środowiska, zapewnianie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwienia odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi. Odpady przemysłowe, odpady niebezpieczne. Doradztwo środowiskowe, outsourcing środowiskowy, niszczenie dokumentów, niszczenie nośników danych, Niszczenie towarów zakwestionowanych przez Urząd Celny.