WWW.WASTECH-RECYCLING.PL

KOMPLEKOWA OBSŁUGA PROBLEMÓW ŚRODOWISKOWYCH I ODPADOWYCH.

WASTECH RECYCLING

Zarządzanie ochroną środowiska – dajemy pewność i spokój.
Wastech recycling oferuje kompleksowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami przemysłowymi.

CZAS NA NOWOCZESNĄ GOSPODARKĘ ODPADAMI

Zbiórka i transport odpadów przemysłowych (w tym niebezpiecznych),
Kompleksowe zarządzanie odpadami dla przedsiębiorstw.
Sortowanie i recykling.
Odzysk surowców wtórnych.
Odzysk biologiczny i energetyczny.
Bezpieczne zagospodarowanie odpadów.

CZAS NA INTELIGENTNE WSPARCIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Dzięki naszej obsłudze problem nieznajomości aktów prawnych, ich ciągłe aktualizacje oraz ich prawidłowa interpretacja nie będą stanowiły już problemu.
Powierzenie dokumentacji i sprawozdawczości wyspecjalizowanej firmie to redukcja czasu poświęconego na zgłębianie zagadnień z zakresu ochrony środowiska oraz eliminacja kosztów związanych z karami bądź podwyższonymi opłatami środowiskowymi.

TROSKA O ŚRODOWISKO NATURALNE

Budowa skutecznego i efektywnego systemu gospodarki odpadami wymaga od władz samorządowych utworzenia długoterminowej strategii na poziomie regionów. Należy rozwinąć zbiórkę selektywną, recykling, odzysk (materiałowy, biologiczny lub energetyczny) oraz zdecydować jakiego rodzaju instalacje do przetwarzania odpadów najlepiej sprawdzą się na danym terenie.

POUFNOŚĆ W ZAKRESIE NISZCZENIA PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW

Dzięki naszemu doświadczeniu niszczymy produkty zakwestionowane przez jednostki celne, niszczymy produkty wycofane z obiegu, niszczymy dokumenty i materiały.
Powierz wykonanie niszczenia wyspecjalizowanej firmie, a problem odpadu nie będzie należał do ciebie, zostanie on zagospodarowany w ramach wykonanego zlecenia.

WASTECH RECYCLING TO UZNANY PARTNER

Firma Wastech Recycling jest członkiem organizacji samorządu gospodarczego
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów (IRIOO)
Wastech recycling jest podmiotem uznanymi i wpisanym do rejestru w GŁÓWNYM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Wystawiamy dokumenty zgodnie z Ustawą o Ochronie Środowiska oraz Ustawą o Odpadach
 

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z WASTECH RECYCLING

Realizacja usług przy współpracy z doświadczonym partnerem przynosi korzyści przedsiębiorstwu i środowisku:
Zniesienie odpowiedzialności przedsiębiorcy za przekazane odpady
Fachowa obsługa z strony doświadczonej i wykwalifikowanej kadry
Tworzenie wizerunku ekologicznego przedsiębiorstwa
Ułatwienie przedsiębiorcy wywiązania się z ustawowych obowiązków dotyczących recyklingu i odpadów
Daje gwarancję działania w ramach obowiązującego prawa

WASTECH RECYCLING

CHCESZ MIEĆ PEWNOŚĆ PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA? Rozpocznij Współpracę z Nami.

WASTECH recycling odpady doradztwo niszcznie - Wastech recycling to odbiór utylizacja recykling transport odpadów z terenu Warszawy oraz całej Polski. Niszczenie dokumentów produktów materiałów oraz doradztwo srodowiskowe