Odbiór i utylizacja odpadów, surowce wtórne,
       Ekoskan, ekodoradztwo

Niszczenie dokumentów,
       Doradztwo środowiskowe

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Masz pytania chcesz otrzymać ofertę szukaj w zakładce Kontakt.

OCHRONA ŚRODOWISKA w Warsztacie Samochodowym arrow

W zależności od ilości wytwarzanych odpadów przedsiębiorca zobowiązany jest do: 

  • uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów (>1Mg/rok odpadów niebezpiecznych lub >5000Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne),

Podstawowe obowiązki warszatu : 

- Przygotowanie programu gospodraki odpadami;

- Otrzymanie Pozwolenia odpadowego;

- Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (dla korzystania szczególnego z wód i na wporwadznie ścików);

- Otrzymanie pozwolenie wodnorawnego;

- Prowadzenie ewidencji odpadowej;

- Składanie rocznych sprawozdań z ilości wytworzonych odpadów;

- Zgłoszenie wprowadzającego opakowania;

- Składanie raportów z zakresu korzystania z środowiska;

- W przypadku lakierni uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłow do powietrza;

- Składanie raportów do KOBIZE; 

- Magazynowanie odpadów zgodnie z przepisami;  

filtry oleju
akumulatory Utylizacja
 

Jakie kary:

- kara za wytwarzanie odpadów bez pozwolenia;

- kara za wprowadznie gazów i pyłów do powietrza;

- podwyższone opłaty za wprowadznie gzaów i pylów bez instalacji redukujących;

- kara za magazynowanie odpadow bez pozwolenia (podwyższona opłata za składowanie odpadów za cały czas od przekazania do chwili wykrycia wykroczenia); 

- kara za przekazywanie odpadów podmiotom nie posiadajacym stosownych pozwoleń;

- w ostatcznosci nakaz zaprzestania działalności;

 

 

 

Jakie odpady: 


- zlom

- filtry

- sorbnety

- oleje

- zuzyte płyny eksploatacyjne

- zużyte materiały eksploatacyjne

- akumulatory 

 

 

 

 

 

 opakowania niebezpieczne

 

 

 

 

 

 

 

 


utylizacja, gospodarka odpadami, odpady przemysłowe, odpady, unieszkodliwianie odpadów, zagospodarowanie odpadów, ustawa o odpadach, odpadami, odpady, odpady przemysłowe, odzysk odpadów, recykling, odpady medyczne, recykling tworzyw sztucznych, gospodarka odpadami, odpadami, utylizacja, wastech.pl, wastech-recycling, utylizacja odpadów, utylizacja śmieci, waste, waste, hazardous waste, destruction of documents, destruction of products, waste disposal, Recycling in Poland